Tarım Sigortası

Yapı Kredi Sigorta; Tarım Sigortası, Bitkisel Ürün Sigortası, Sera Sigortası, Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Sigortası, Küçükbaş Hayvat Hayat  ve Su Ürünleri Sigortası seçenekleri ile çifçinin ve üreticinin yanında. Üstekilk %50 devlet desteği ile…

Bitkisel Ürün Sigortaları

Tüm bitkisel ürünleri içidolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Bu üründen çiftçilerimizin %50 devlet desteği ile faydalanabilinmesi için, arazi ve ürün bilgilerinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptırılması ve her sene güncellenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca;

 • Meyvelerde don riskinin neden olduğu miktar kaybı,
 • Meyveler, yaş sebzeler ve kesme çiçeklerde dolu riskinin neden olduğu kalite kaybı, teminatları isteğe bağlı olarak sigorta kapsamına alınabilmektedir.

Hayvan Hayat Sigortası

Hayvan Hayat Sigortaları, büyükbaş hayvanların her türlü adi ve bulaşıcı hastalık, kaza, yaralanma ile fırtına, yıldırım, yer sarsıntısı, su baskını ve yangın gibi riskler sigorta kapsamındadır.Ön soy kütüğüne, Soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET’e) kayıtlı süt sığırları ile Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET’e) kayıtlı olan besi sığırları (erkek) için;

 • Sığır vebası, Tüberküloz, Bruselloz, Şap, BSE hastalıkları ve 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar(antrax ve kuduz hariç) hariç olmak üzere her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
 • Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
 • Yangın ve infilâk sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile süt sığırları için yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.

Sera Sigortası

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, taşıt çarpması heyelan, kar ve dolu ağırlığı, sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. fırtına, hortum, har ve dolu ağırlığı, sel ve su baskını risklerine karşı sigortanın yapılabilmesi Tarsim tarafından risk incelemesi yapıldıktan ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması gerekmektedir.
Çiftçinin, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemindeki o yıla ait sera ve içindeki ürün bilgilerinin güncel olması gerekir.

 

Kümes Hayvanları Sigortası

Kapalı sistemde üretimi yapılan, bio-güvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları sigorta kapsamındadır.

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için;

 • 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
 • Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler,
 • Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları, küçükbaş hayvanların Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Hayvan Kayıt Sistemine(Türk vet’e) kayıtlı olan damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeleri her türlü hayvan hastalıkları, zehirlenme, kaza, yaralanma ile fırtına, yıldırım, yer sarsıntısı, su baskını ve yangın gibi riskler sigorta kapsamındadır.Teminat kapsamındaki haller;

 • Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum ve ya cerrahi müdahale,
 • Her türlü kazalar, hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 • Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.