17 Kasım 2011

Eğitim Güvence Sigortası

1. Eğitim Güvence Sigorta Poliçesinin teminat kapsamı nedir?

Eğitim Güvence Sigorta Poliçesi ile, ani ve beklenmedik bir kaza sonucunda sigortalı yaşamını yitirirse veya daimi maluliyete uğrarsa, bu durumda çocuğun eğitim masrafları, poliçede belirtilen teminat tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla, eğitim süresi boyunca karşılanır.

Örneğin; Öğrencimiz yeni okula başlayacak ve okulumuzun eğitim ücreti de 4.500 TL olsun. Bu durumda 4.500 TL teminat için 341,00 TL  prim olarak ödenecektir. Bu prim, 9 yıl için bir defa ödenecektir. Sigortalının kaza sonucu vefatı veya daimi maluliyet durumu söz konusu olursa, rizikonun gerçekleştiği ve içinde bulunulan eğitim yılı da dahil olmak üzere , müteakip eğitim yılları için başlangıçta belirlenen 4.500 TL tazminata , geçmiş her yıl için TÜFE oranındaki artışların eklenmesi sureti ile bulunacak bedel , eğitim ücreti (tazminat) olarak ödenecektir.

2. Eğitim Güvence Sigortasında her yıl prim ödenecek midir?

Hayır. Poliçe başlangıcında sadece bir kez ödenecek olup, takip eden yıllar için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

3. Eğitim Güvence Sigorta Poliçesini kaç taksitle ödeyebilirim.?

8 yıllık bu poliçe için bir defaya mahsus prim ödenecektir., Bu ödeme kredi kartı ile tek ödeme veya yine kredi kartı ile % 25 peşin bakiyesi de 5 eşit taksitte ödenecektir.

4. İstediğim planı seçebilir miyim? Örneğin, 4500 TL olan plan değil de 11000 TL olan planı almak istiyorum.?

Pek tabiî ki primi ödendikten sonra istenen her plan alınabilir. Bu durumda, seçilen plana göre ödeme yapılır. Örneğin, çocuğunuzun yıllık eğitim ücreti 4500 TL olsun. Siz 4500 TL değil de 11000 TL olan planı primini ödeyerek seçmiş olunuz. Bu durumda herhangi bir kaza neticesinde, ödenecek miktar 11000 TL planına göre olacaktır.

5. Herhangi bir kaza durumunda ödeme kime yapılacak?

Ferdi kaza genel şartlarına göre ödeme lehdar olarak gösterilen öğrenciye, eğer öğrenci reşit değil ise, kanuni velayet sahibine yahut onun bulunmaması halinde vesayet sahibine ödenir.

6. Tazminat ne zaman ödenir?

Kazanın olduğu yılın (cari yıl) ödemesi, tazminat ödemesi için gerekli olan evrakların tamamlanmasını müteakip 30 günün sonunda muaccel olur. Müteakip eğitim yılları için başlangıçta belirlenen tazminat miktarına , geçmiş her yıl için TÜFE oranındaki artışların eklenmesi sureti ile bulunacak bedel , eğitim ücreti (tazminat) olarak ödenecektir. Hasar ödemeleri; ilk ödemeye esas olan hesabın yapıldığı tarih yıl başlangıcı kabul edilerek ödenecektir

7. Poliçenin başlangıç (teminatın başlangıç tarihi) ve bitiş tarihleri ne zamandır?

Poliçenin başlangıç tarihi, seçilen plana ait primin peşin belirlenmiş ise tamamının, % 25 peşin bakiye 5 eşit taksit olarak belirlenmiş ise kararlaştırılan peşinatın ödendiği tarihtir. Poliçenin bitiş tarihi ise, son eğitim yılının 1 Temmuz saat 12.00’dır.

8. Herhangi bir kaza durumunda nereye nasıl başvurmam gerekir?

Işık Sigorta Genel Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüklerinin Hasar Bölümlerine başvurabilirsiniz.

Bu konuda gerekli evraklar;

Kaza sonucu vefat hali

– Kaza zaptı
– Ölüm raporu
– Defin ruhsatı
– Lehtar öğrencinin vukuatlı nüfus kayıt örneği

Daimi maluliyet hal

– Kaza zaptı
– Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak kat’i sakatlık raporu

9. Eğitim Güvence Sigorta Poliçesi için nelere dikkat etmem gerekir?

Öncelikle, almış olduğunuz ürünü çok iyi tanımalısınız. Bu nedenle, size verilen ferdi kaza sigortası genel şartlarını mutlaka okuyunuz. Poliçe, ferdi kaza sigortası genel şartları hükümlerine göre düzenlenmiştir . İşbu poliçede Sigortalı olarak gösterilen kişinin kaza sonucu ölümü veya kaza sonucu maluliyeti halinde tazminat ödenir. Bu sebeple poliçeyi tanzim ettiren kişilerin, kimin kaza sonucu vefatı ya da maluliyeti halinde lehtar olan çocuğa tazminat ödemesi yapılmasını istiyorsa, o şahsı Sigortalı olarak poliçeye yazdırmaları gerekmektedir. Bundan dolayı, Sigortalı olarak poliçede yer alan şahıs dışındaki ilgililerin ölümü halinde, herhangi bir hasar ödemesi yapılmayacaktır. Sigortalının poliçe teminat kapsamına girmeyen normal şartlardaki vefatı sonucu poliçe münfesih olur ve poliçe priminden herhangi bir iade yapılmaz.

10. Kaza sonucu ölüm dışındaki vefat durumunda (örneğin kalp krizi, kanser v.b gibi hastalıklar) tazminat ödenecek midir?

Hayır. Vefattan dolayı tazminat ödenmesi için kaza sonucu olması gerekmektedir.

EĞİTİM GÜVENCE SİGORTA PRİMLERİ(NET)

ÖRNEK TEMİNAT LİMİTLERİ VE SİGORTA PRİMLERİ

146-EĞİTİM GÜVENCE SİGORTASI 29.03.2010 İTİBARİYLE GÜNCEL PRİM TABLOSU

Prim tablosunu büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız

146-EĞİTİM GÜVENCE SİGORTASI 29.03.2010 İTİBARİYLE GÜNCEL PRİM TABLOSU