25 Ekim 2011

Bereket Sigorta

Misyon

Kurumsal değerlerimiz ışığında sürdürülebilir, hızlı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamak ve güven duyulan bir şirket olmak.

 

Vizyon

Çalışanları ve acenteleri ile birlikte, her zaman için müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet veren ve çağın gerektirdiği değişimlere açık, kendini yenileyebilen kalıcı bir marka olmak.

Kurum Kültürü Değerleri

Katılımcı

 • Herkesin görüşlerini rahatlıkla söyleyebilmesi ve görüşlerine değer verildiğinin hissettirilmesi,
 • Herkesin kendisini ait hissetmesi ve özveri içerisinde çalışması,
 • Merkeziyetçi yönetimden uzak, ekip ruhunun var olması.

Etik Değerlere Bağlı

 • İçinde bulunduğu toplumun değer yargılarının önemsenmesi,
 • Ticari ahlak kurallarına önem verilmesi.

Gelişime Açık Yenilikçi

 • Piyasa koşullarına ve zamana göre çabuk hareket edebilmek,
 • Çağın gereklerine uygun teknolojik altyapı ile çalışmak,
 • Herkesin gelişimi için çaba harcamak.

Güvenilir

 • Yaptıklarında ve söylediklerinde tutarlı olmak,
 • Herkese karşı adil davranmak,
 • Herkesin bilgilerini gizli tutmak.

Profesyonel

 • Satış ve satış sonrası hizmetlerde beklentilerin üzerinde ve zamanında çözüm bulmak,
 • Karşılıklı memnuniyeti tüm faaliyetlerin odağında tutmak.

Mission

Ensuring the customer satisfaction and being a reliable company by providing sustainable, quick and high quality service in the light of our corporate values.

Vision

Being a permanent brand that always provides service beyond the customer expectations with its employees and agencies and is open to changes required by the times and can be self-renewing.

Corporate Culture Values

Participating

 • Everybody can express their opinions easily and everybody is caused to feel that their opinions are appreciated,
 • Everybody feels that they belong to the company and works devotedly,
 • Staying away from centralized management and adopting the team spirit.

Adhering to Ethical Values

 • Attaching importance to the current value judgments of the society,
 • Paying attention to commercial code of ethics.

Open For Improvement and Innovative

 • Being able to move quickly according to market conditions and time,
 • Working with the technological infrastructure in compliance with requirements of the times,
 • Making effort for development of everybody,

Reliable

 • Being consistent with what to do and what to tell,
 • Being fair to everybody,
 • Keeping the information of everybody confidential.

Professional

 • Finding solution in time and beyond the expectations during the sales and after sale services,
 • Keeping mutual satisfaction in the focus of all activities.