Ferdi Kaza Sigortası

ferdi kaza sigortası, ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı güvence sağlar.

Bu sigorta kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir:

Ölüm teminatı

Sigorta poliçesi kapsamına giren bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında ölümü halinde geçerli olan bir teminattır.

Sürekli sakatlık teminatı

Sigorta poliçesi kapsamına giren bir kaza sonucu sigortalının hemen veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığa maruz kalması halinde geçerli olan bir teminattır.

Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır.

Tedavi masrafları teminatları

Sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç, sigorta edilebilir.