Eski Model Arabaya Ucuz Kasko – Kaskosuza Kasko

Bu teminat kapsamında: seçmeli olarak 5.000.-TL veya 10.000.-TL limitlerle, sahibi olduğunuz aracın;
  Çarpma, Çarpılma, Çarpışması (kaza tespit tutanağı veya zabıt düzenlenmiş),
  Çalınması,
  Yanması,
  Deprem (muafiyetsiz),
  Sel (muafiyetsiz),
  Terör,
  Koltuk Ferdi Kaza,
  İhtiyari Mali Mesuliyet
teminatları dahilinde uğrayacağı hasarlar sigorta edilmektedir.

Anlaşmalı Özel Servis Şartı

İşbu police ile sigoryalı araçta, teminat kapsamına giren bir hasarın gerçekleşmesi durumunda tamiratın HDI SİGORTA ANLAŞMALAI ÖZEL SERVİSTE giderilmesi konusunda sigortalı ile mutabık kalınmıştır.Hasarın; HDI Sigorta Anlaşmalı Özel Servisleri dışında onarılması durumunda, ödenmesi gereken tazminat tutarından %25 oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır.
* ANLAŞMALI ÖZEL SERVİSLEİRMİZİN listesine www.hdisigorta.com.tr adresinden ulaşabilirisniz.

YEDEK PARÇA KLOZU
Hasar gören sigortalı aracın onarımı mümkün olmayan ve değişimine karar verilen hasarlı parçaları için sigortacı tarafından orijinal parça tedarik edilir. Parçanın tedarikinin, aracın onarımının  yapıldığı servis veya sigortalı tarafından yapılması sigortacının onayına bağlıdır. Bununla birlikte hasarlanan parça orijinal   değilse aynı özellikleri taşıyan parça ile değiştirme yoluna gidilir veya aynı özellikleri taşıyan parçanın bedeli ödenir.