18 Aralık 2011

İş Yeri Kobi Paketi

İşimin Poliçesi Güvence Kapsamımız

 

Yangın

Kaynağı nerede olursa olsun çıkabilecek bir yangında, alevlerin, duman ve isin “işyeriniz”de meydana getireceği zararlar.

Yıldırım

Yangın çıksın ya da çıkmasın, yıldırım düşmesi sonucu “işyeriniz”in uğrayacağı direkt zararlar.

İnfilak

Doğalgaz veya ısı tesisatının, her türlü gaz tüplerinin, kazanlarının vb. infilakı sonucu “işyeriniz”de meydana gelebilecek zararlar.

Su Teminatları (Sel ve Su Baskını)

Olağanüstü yağışlar nedeniyle oluşacak sellerin, taşan nehir ve ırmakların “işyeriniz”e verebileceği zararlar.

Su Teminatları (Dahili Su)

Bina içindeki temiz veya pis su tesisatınızın, kalorifer kazanı ya da radyatörlerinizin ve açık unutulan muslukların “işyeriniz”e vereceği zararlar.

Fırtına

Fırtına sonrasında “işyeriniz”de oluşan zararlar ve dolu nedeniyle, binanın dış cephesinde, dış camlarında ve çatıda meydana gelebilecek zararlar.

Yer Kayması

Tabii afet olarak, toprak kaymaları ve çökmeleri nedeniyle “işyeriniz”de meydana gelebilecek zararlar.

Duman

Bacaya bağlı ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu şekilde çalışması nedeniyle çıkan duman sonucu “işyeriniz”de oluşacak zararlar.

Kar Ağırlığı

Çatı üzerinde biriken karın ağırlığı etkisiyle “işyeriniz”de doğrudan meydana gelecek zararlar.

Hırsızlık

Zorlama veya şiddet kullanma yoluyla işyerinize girilerek eşyalarınızın çalınması ve hırsızlık sırasında “işyeriniz”de meydana gelebilecek zararlar.

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terörizm (*)

Yasal düzenlemelerle tanımlanan yukarıdaki eylem ve olaylar sonucunda “işyeriniz”de meydana gelebilecek zararlar.

İş Durması

Yangın tehlikesinin gerçekleşmesi sonucu “işyeriniz”de meydana gelecek hasara ilave olarak, iş durması kaybı için ayrıca bir tazminat.

3. Şahıs Sorumluluk

“İşyeriniz”de meydana gelen bir olay nedeni ile misafirlerinizin maruz kalabileceği maddi veya bedeni zararlar.

Alternatif İşyeri Masrafları ve Kira Kaybı

Toplam sigorta bedelinin % 5’i max.15.000-TL.ile sınırlı olmak kaydı ile Alternatif İş Yeri masrafları ve Kira Kaybı teminatı dahildir.(Deprem ve Yanardağ püskürmesi hariçtir).

Kara Taşıtları Çarpması

Karayollarında hareket halindeki araçların “işyeriniz”e çarparak meydana getireceği zararlar.

Hava Taşıtları Çarpması

Uçak ve diğer hava taşıtlarının düşmesi, çarpması veya bu taşıtlardan parça düşmesiyle “işyeriniz”de oluşabilecek zararlar.

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi (*)

Yer sarsıntılarının doğrudan veya dolaylı olarak “işyeriniz”de neden olacağı zararlar.

Enkaz Kaldırma

Yukarıda belirtilen rizikoların gerçekleşmesi sonucu “işyeriniz”de oluşan yıkıntıların temizlenmesi masrafları.

Mali Sorumluluk

Yangın, infilak, dahili su, duman ve GLKHHKNHT Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terörizm rizikolarının gerçekleşmesi sonucu, komşularınıza veya kiracı iseniz mal sahibine karşı doğabilecek, bina ve mallar ile ilgili sorumluluğunuz.

Cam Kırılması (*)

“İşyeriniz”de bulunan vitrin, kapı ve pencere camları ile aynaların kırılması sonucu oluşan zararlar.

İşveren Sorumluluk (*)

“işyeriniz”de çalışanların karşılaşabilecekleri iş kazaları, işveren olarak sizin sorumluluk alanınıza girebilir. Bu tür
riskler karşısında yükümlü olduğunuz maddi sorumluluklarınız.

Taşınan Para(*)

“işyeriniz”e ait para veya kıymetli evrakın taşınması esnasında oluşacak zararlar.

Hukuksal koruma (*)

Hukuksal uyuşmazlıklar nedeniyle oluşacak dava, icra harç masrafları, temyiz ve karar düzeltme masrafları.

Elektronik Cihaz (*)

“işyeriniz”de bulunan bilgisayarlar, faks ve fotokopi cihazları, vb.Kısa devre, voltaj değişimi, teknik ya da insani nedenlerle elektronik cihazlarınıza gelebilecek zararlar.

Makine Kırılması (*)

Teknik ya da insani nedenler, kısa devre ve voltaj değişimi nedeniyle “işyeriniz”de bulunan makinalarınıza gelebilecek
zararlar.

İşveren Sorumluluk (*)

İşyerinizde çalışanların karşılaşabilecekleri iş kazaları, işveren olarak sizin sorumluluk alanınıza girebilir. Bu tür riskler karşısında, Yapı Kredi Sigorta siz işverenlere, yükümlü olduğunuz maddi sorumluluklar için İşveren Sorumluluk teminatı ile güvence veriyor.

Taşınan Para(*)

İşyerinize ait para ve kıymetli evrakların, işyerinizden bankalara taşınma sırasında çalınmasıyla meydana gelen kayıp ve hasarı güvence altına alıyor.

Bankadan işletmeye veya işletmeden bankaya taşınma sırasında üçüncü kişilerin silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanarak yapabilecekleri gasp ve hırsızlıklarla, taşınma sırasında kullanılan aracın kazaya uğraması veya yanması sonucu meydana gelebilecek zarar ve bu nedenlerden yararlanılarak yapılacak hırsızlıklar Taşınan Para Sigorta’sının kapsamındadır.

Hukuksal koruma (*)

Bu sözleşme ile ; sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimler temin edilir.

Elektronik Cihaz (*)

Evinizde, işyerinizde bulunan bilgisayarlar, faks ve fotokopi cihazları, telefonlar, telefon santrali, tıbbi cihazlar, elektronik kontrollü tüm makineler, Yapı Kredi Sigorta “Elektronik Cihaz” poliçesi ile, her türlü riske karşı teminat altına alınmaktadır.

Makine Kırılması (*)

Sanayi sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte, son yıllarda daha fazla önem kazanan Mühendislik Sigortaları, gerek kapsamı gerek teminat yapısıyla önemli riskler karşısında kapsamlı bir güvence sunmaktadır. (*) İsteğe bağlı olarak, ek prim ile poliçeye ilave edilir.

(*) İsteğe bağlı olarak, ek prim ile poliçeye ilave edilir.

Assist Avantajlarımız

YAPI KREDİ SİGORTA İŞİMİN ASSİST sayesinde 7 gün 24 saat boyunca, açacağınız bir telefon ile, çeşitli İşyeri ve Sosyal Yardım Hizmetlerini alabilirsiniz.

  • Su Tesisatı Hizmetleri
  • Elektrik Tesisatı Hizmetleri
  • Çilingir Hizmetleri
  • Kurtarma Hizmetleri
  • Cam İşleri Hizmetleri
  • Güvenlik Hizmetleri
  • Doktor ve Ambulans Hizmetleri
  • Bilgi Hattı Hizmetleri
  • Acil Mesajların İletilmesi
  • Sosyal Aktiviteler için bilgi ve rezervasyon

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.